Auto delen of huren?

Auto delen of huren?

12 mei 2021 0 Door Dinandmilwiki

Het delen van auto’s is de laatste Jaren aan het groeien. Dit wordt sinds 2019 na het uitbreken van COVID-19 ook door de overheid gestimuleerd. Er is met de twintig grootste plattelandsgemeenten een akkoord gesloten met minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en een aantal andere partijen.

Dit moet er voor zorgen dat er in het huidige jaar 2021 100.00 deelauto’s in ons land zijn, waar ongeveer 700.000 mensen gebruik van maken. Het is vooral de bedoeling om hiermee de parkeerdruk te verlagen. Gemiddeld rijden auto’s maar één uur per dag. Het is mede de bedoeling om door vermindering van de uitstoot de luchtkwaliteit te verbeteren. Elektrisch vervoer wordt gezien als de oplossing.

Subsidie

Het parkeren voor deelauto’s is dan ook goedkoper en naast particulieren worden ook bedrijven aangemoedigd om hieraan deel te nemen. Wat betreft de cijfers werpt deze afspraak al zijn vruchten af. Aan het eind van het vorige jaar waren er al meer dan 700.000 gebruikers. De bedoeling is dat het gebruik van elektrische auto’s toeneemt. 

Daarom is voor deelauto-aanbieders een subsidie in het leven geroepen wanneer het elektrisch rijden betreft.

Het idee is echter niet nieuw. Oorspronkelijk komt dit plan uit Amsterdam. In 1968 werd daar de Coöperatieve Vereniging Witkar opgericht door het gemeenteraadslid Luud Schimmelpennink. Hij had toen al de bedoeling om het autoverkeer met de bijbehorende problematiek terug te dringen. Witkar was namelijk een elektrische auto.

Auto huren

Eigenlijk was dit ook tevens het begin van de mogelijkheid om een auto te huren in Amsterdam. Want als lid kon je voor een gulden per 5 kilometer van de Witkar gebruik maken. Er kon van laadstation naar laadstation gereden worden.

Lees tip:  Zo vind je de juiste taxi van en naar het vliegveld

Toen was het aantal laadpalen niet zo overweldigend in onze hoofdstad. Dat is nu echter wel anders. Toch moet ook dit aantal omhoog. Het college van B&W gaf vorig jaar al te kennen dat er in 2030 ongeveer 82.000 laadpalen nodig zijn. Dat is tien keer zoveel als op dit moment.

Er wordt serieus werk gemaakt om Amsterdam uitstootvrij te maken. Een elektrische auto huren in Amsterdam wordt hierdoor alleen nog maar aantrekkelijker. Er is namelijk ook een grote groep mensen die alleen incidenteel van een auto gebruik willen maken.

Het draait voor de individuele gebruiker zeer waarschijnlijk om de kosten. Bij een deelauto dienen maandelijks abonnementskosten te worden voldaan. Het is dus zaak om na te gaan hoe vaak je een auto nodig hebt. 

Op 27 oktober 1986 werd Witkar opgeheven omdat de doelstelling niet was behaald. De elektrische auto is in ieder geval terug van weggeweest.